中文
ENGLISH
CN
EN
Register / Login PageView:35768

Ustanovljena Sekcija slovensko-kitajskega poslovnega sveta

Na Gospodarski zbornici Slovenije je včeraj,28. 9. 2020, potekala ustanovna seja in uradna predstavitev Sekcijeslovensko-kitajskega poslovnega sveta, katere namen je krepitevsodelovanja in dobrih poslovnih odnosov med Slovenijo in Kitajsko.

Ohranjanje prijateljskih odnosov insodelovanje med Slovenijo in Kitajsko postaja čedalje bolj pomembno, raznolikoin večplastno. Zato se je več kot 30 ustanovnih članov odločilo znotrajZbornice osrednjeslovenske regije ustanoviti Sekcijo slovensko-kitajskegaposlovnega sveta (SKPS), ki bo utrjevala vezi in prijateljstvo med državama teromogočala lažji vstop podjetjem na kitajski trg ter tako zapolnjevala trenutnovrzel.


"Za slovenska podjetja je nujno, da sodelujejo ssvetom, vpetost v mednarodno poslovanje je ključnega pomena za ustvarjanjedodane vrednosti, zato na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamoustanovitev Slovensko-kitajskega poslovnega sveta, toliko bolj glede nadejstvo, da je Kitajska največja partnerica Slovenije v Aziji," jeuvodoma povedala mag. SonjaŠmuc, generalna direktorica GZS.


Državna sekretarka za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman je vuvodnem nagovoru izpostavila podporo vlade gospodarstvenikom pri poslovanju insodelovanju s Kitajsko. Dodala je, da je za okrepitev slovenskega izvoza naKitajsko potrebno prepoznati nove tržne niše ter izpostaviti področja visokihtehnologij, biotehnologijo, avtomobilske komponente, nove materiale,alternativno pridobivanje energije …

Zbrane je pozdravil veleposlanik Ljudske republike Kitajske, nj. eks. Wang Shunqing,ki je ugotovil dobro stanje in rast slovensko-kitajskih obstoječih projektovter poudaril, da mora SKPS služiti kot platforma za ekonomskoizmenjavo kot tudi sodelovanje na drugih področjih, kjer gospodarstvonajde svoj interes. Ob tem je zbrane opozoril, da si Kitajska želi sodelovati sSlovenijo in upa, da bodo kitajska podjetja dobila možnost poštenegasodelovanja v Sloveniji pri različnih projektih.

Na ustanovni seji so ustanovni člani izvolili tudi izvršniodbor, ki ga sestavljajo Žiga Vavpotič - Outfit7/Globaldreamvision, FranjoBobinac - Hisense, Jure Tomc - JT business development, Gašper Cotman - Huawei,dr. Mark Pleško – Cosylab, Saša Saje Wang – Mikropis in Danijela Voljč –Konfucijev Inštitut ter mag. MarjanaMajerič in Matej Rogelj, dva predstavnika Gospodarske zborniceSlovenije.


Novo izvoljeni predsednik SKPS Žiga Vavpotič je obsvoji izvolitvi povedal: "Že število ustanovnih članov govori o tem,kako pomembno je negovati odnose med obema državama. Kitajska predstavlja drugonajvečje svetovno gospodarstvo na svetu in v interesu Slovenije je, da sepodjetja in posamezniki, ki poslujemo s Kitajsko, povezujemo, izmenjujemoinformacije, priložnosti in mnenja. Verjamem, da bomo znali graditi most medvzhodom in zahodom, med gospodarstvom in politiko, med pričakovanji inpriložnostmi."


Udeleženci so prisluhnili zanimivi okrogli mizi, kjer sogospodarstveniki izmenjevali mnenja in izkušnje glede sodelovanja med Slovenijoin Kitajsko, srečanje pa je popestrilo tudi predavanje, kako poslovati naKitajskem.


Podjetja, ki so postala ustanovni člani SKPS, so sledeča:Agencija za trgovino in promocijo, AI-SI global, Arctur, Cablex,Cosylab, Comark, Ekipa2 – skupina Outfit7, Elma, EF, Konfucijevinštitut, ETOAA, Fieldo, Globaldreamvision, GORR, Gorenje– skupina Hisense, Herman & partnerji, Huaweitechnologies, Konstill, Medis, MikropisHolding, Profil, Vinakoper, Zarja Elektronika. Zraven podjetij so delSKPS tudi samostojni podjetniki: Po tujem potujem, Katarina Birtič Choi s.p.,Unicorn, Petra Krilić s.p., Ardeid, Lenka Tušar, s.p., GO-MIN, Marko Gros,s.p., JTBD, Jure Tomc, s.p. in nekateri posamezniki.


Slovensko kitajski poslovni svet ostaja odprt za nove člane, kijih zanima sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko. Dodatne informacije: ziga.vavpotic@outfit7.com

Mobile version

China-CEEC SME
Cooperation Zone

Add: No. 8 Chuangye Road, Zhongjie, Cangzhou City, Hebei Province Tel: 0086-317-5837013/5837010 E-mail:ccsczic@126.com Technical support: Huisheng Yiming
京ICP备18014949号 Copyright © 2006-2019 China-CEEC SME Cooperation Platform

Mobile version

China-CEEC SME Cooperation

Add:No. 8 Chuangye Road, Zhongjie, Cangzhou City, Hebei

Tel:0086-317-5837013/5837010

E-mail:ccsczic@126.com

Technical support: Huisheng Yiming

China-CEEC SME Cooperation

京ICP备18014949号 Copyright © 2006-2019